Avslutning

15 juni

Tid: 10:00 – 13:00

Terminsavslutning för uteprojektet