Temasamtal med barnmorska

15 november

Tid: 11:30 – 12:30

Barnmorskan kommer och pratar om preventivmedel.