Välkommen!

På Treklangens öppna förskola kan ni som är hemma med barn träffa andra barn och deras närstående vuxna. Här finns också öppna förskolans personal, Sandrine och Hanna, som är utbildade förskollärare med stor erfarenhet och kunskap om till exempel om olika aspekter av barns utveckling så som språkutveckling, motorisk utveckling och social utveckling. Vi har tystnadsplikt.

Öppna förskolan arbetar familjecentrerat med barnet i centrum. Vi har ett nära samarbete med barnhälsovården, barnmorskemottagningen och familjeenheten Råd och Stöd, så här kan ni träffa och prata med BVC-sköterskor, barnmorskor och familjebehandlare, men även vid tillfälle dietist, tandhygienist och många fler.

Våra lokaler är utformade för att stimulera barns utveckling, och här finns till exempel möjlighet till ateljéverksamhet, rörelse, rollekar och bygg och konstruktion.

Varje dag har vi sångstund, och det brukar vara en uppskattad och glädjefylld stund.

Det finns fika till självkostnadspris och möjligheter att värma medhavd mat. Självklart finns det toaletter och skötbord.

Varmt välkomna!

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Välkommen!