Verksamhet

Treklangens öppna förskola arbetar familjecentrerat vilket innebär en samverkan mellan kommunens öppna förskola, familjeenhet och landstingets mödra- och barnhälsovård. Vi arbetar alla med familjer med barn i åldern 0- 5 år i centrum.

På Treklangens öppna förskola riktar vi oss mot barn i olika åldrar under veckans dagar. Det gör vi för att ge utrymme för barnen att leka och umgås på bästa sätt i den utvecklingsfas de befinner sig i och för att ge föräldrar möjlighet att dela liknande erfarenheter.

 

17 augusti 2017