Familjecentrerat arbete

Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län samverkar för att främja familjers goda hälsa och för att förebygga ohälsa.

Treklangens öppna förskola arbetar familjecentrerat vilket innebär en samverkan mellan kommunens öppna förskola, familjeenhet och landstingets mödra- och barnhälsovård. Vi arbetar alla med familjer med barn i åldern 0–5 år i centrum.

Uppsala kommun har fyra familjeenheter. På Treklangens öppna förskola samverkar vi med Gottsunda familjeenhet. De finns på Mötesplats Treklangen eller du kan möta någon av dem direkt i vår verksamhet,
Familjeenheten kan erbjuda samtal om det som bekymrar. Som förälder kan man få stöd i vardagliga situationer i föräldrarollen eller i sin relation. Läs mer om Familjeenheterna.

Treklangens öppna förskola samverkar med mödra- och barnhälsovården i Gottsunda som är belägen i Gottsunda centrum. Deras adress är Valthornsvägen 3 B

Gottsunda barnavårdscentral

Gottsunda barnmorskemottagning

 

Uppdaterad: