Utefredag

Välkomna till Treklangens och Kristallens utefredagar!

Kom och träffa oss på våra utefredagar. Vi bakar bröd över öppen eld, har sångsamling, undersöker naturen med luppar, leker, fikar, pratar, umgås och har det trevligt tillsammans. Vintertid är vi i skogsdungen mittemot huset "Mötesplats Treklangen" och sommartid är vi på Gottsundagipen vid "stora stenen".

Vårt uteprojekt finansieras av LONA, Upplandstiftelsen och Uppsala kommun. 

Uppdaterad: